GEO-POMIAR

GALERIA
Geo-Pomiar
O FIRMIE
OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
OFERTA DLA FIRM
KONTAKT
LINKI
OFERTA DLA FIRM

OFERUJEMY PAŃSTWU NASTĘPUJACY ASORTYMENT USŁUG:
 
1. Sporządzanie map w postaci numerycznej oraz analogowej:
   - mapy do celów projektywych
   - mapy sytuacyjno-wysokościowe
   - mapy zasadnicze
   - mapy tematyczne
   - wektoryzacja obrazów
rastrowych
 
2. Pomiary realizacyjne:
   - tyczenie budynków i budowli
   - tyczenie sieci i przyłączy
   - tyczenie dla robót ziemnych
   - pomiary kontrolne

3. Pomiary powykonawcze (inwentaryzacje):
   - inwentaryzacja budynków i budowli
   - inwentaryzacja sieci i przyłączy
   - pomiary kontrolne
   - obliczenie mas ziemnych
 

4. Pomiary GPS w trybie RTK
    - zakładanie osnów pomiarowych
    - pomiary sytuacyjne
 
 
5. Pomiary wysokościowe:
   - niwelacja terenu
   - zakładanie reperów roboczych
 

6. Opracowania i mapy do celów własnościowych:
   - podziały nieruchomości
   - mapy do zasiedzenia
   - wznowienie znaków granicznych (wyznaczanie granic nieruchomości)
 

7. Prace związane z ewidecją gruntów i budynków:
   - aktualizacja i pomiar użytków gruntowych
   - pomiar budynków
   - zakładanie map numerycznych ewidencji gruntów i budynków


 
GEO-POMIAR